ΕΚΔΟΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Δικαιολογητικά

  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
  • Φωτοτυπία κάρτας ψηφιακού ταχογράφου (ανανέωση)
  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  • ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή Η προσκομιζόμενη φωτογραφία και υπογραφή πρέπει να είναι σε ψηφιακό μέσο (CD, DVD, USB ή Flash Drive)
  • Αποδεκτές μορφές: .jpg, .png

Όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. xxxxxF.jpg) ή (π.χ. xxxxxY.jpg) αντιστοίχως όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς ΚΕΝΑ.

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5MB για τη φωτογραφία και την υπογραφή

Ελάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία(pixels): 1200Χ800 ή άλλο μέγεθος σε αναλογία 6:4 (ύψος επί πλάτος)

Για την δημιουργία της υπογραφής, ο ενδιαφερόμενος υπογράφει σε λευκό χαρτί μέσα σε ένα πλαίσιο με διαστάσεις 35mmΧ90mm και στη συνέχεια η υπογραφή ψηφιοποιείται.

Ελάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία(pixels): 280Χ700 ή άλλο μέγεθος σε αναλογία 2:5 (ύψος επί πλάτος)

Κόστος

  • παράβολο για έκδοση ή ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού (150€)

Παρατηρήσεις

  • Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).
  • Κάρτα Επιχείρησης: 200€ (Φυσικό πρόσωπο), 300€ (νομικό πρόσωπο)
  • Κάρτα Συνεργείου-Τεχνίτη: 300€