ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ Α1 ΣΕ Α

Οι άδειες οδήγησης Α1 κατηγορίας που έχουν εκδοθεί από τον  6/2002 έως και 18/1/2011 μπορούν να μετατραπούν σε Α κατηγορίας (σταδιακή πρόσβαση λόγω διετίας). Οι άδειες οδήγησης κατηγορίας Α1 έχουν εκδοθεί από 19/1/2011 και έπειτα, γίνονται αυτόματα Α2 κατηγορίας χωρίς να χρειάζεται να περάσει η διετία.

Δικαιολογητικά

  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Α.Φ.Μ.
  • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
  • φωτοτυπία άδειας οδήγησης
  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  • Αίτηση εκτύπωσης για την άδειας οδήγησης

Κόστος

  • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
  • παράβολο για επέκταση κατηγορίας (27,02€)

Παρατηρήσεις

Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).