ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΩΝ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ για ΑμΕΑ

Προετοιμάζουμε την εκπαίδευση των ΑΜΕΑ με προσομοιωτές οδήγησης ώστε όταν ξεκινήσουν την εκπαίδευση τους σε πραγματικές συνθήκες να έχουν είδη εξοικειωθεί με τον χειρισμό του αυτοκινήτου και της κυκλοφορίας.

Η εναρμόνιση της Εθνικής μας Νομοθεσίας με την κοινοτική οδηγία 2000/56/ΕΚ της επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2000, προβλέπει νέες κωδικοποιημένες διασκευές, για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα των οδηγών με κινητικά προβλήματα, που επιτρέπει την οδήγηση αυτοκινήτου ακόμη και από άτομα με ακραίες περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, αρκεί βεβαίως να υπάρχουν οι αναγκαίες μετασκευές και μετατροπές που αντικαθιστούν το κινητικό έλλειμμα. π.χ. Μπορεί να χορηγηθεί άδεια οδήγησης σε πολίτη που δεν έχει χέρια, αρκεί το όχημα να είναι ειδικά διασκευασμένο, που να επιτρέπει την οδήγηση με τα πόδια……

Οι υποψήφιοι οδηγοί, για να έχουν το δικαίωμα να υποβληθούν, στην προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις, θεωρητική και πρακτική εξέταση, πρέπει προηγουμένως να κριθούν ΙΚΑΝΟΙ, από ιατρική εξέταση. Η ικανότητα αυτή, ελέγχεται με βάσει τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας.
Για άτομα με κινητικά προβλήματα, ή προβλήματα ακοής που θέλουν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης, ή να ανανεώσουν την παλαιά τους, υποβάλλονται στις ακόλουθες ιατρικές εξετάσεις οι οποίες γίνονται από ιδιώτες ιατρούς των ειδικοτήτων:
α) Παθολόγου, β). Οφθαλμιάτρου, γ) Ορθοπεδικού δ) Νευρολόγου ε) Οτορινολαρυγγολόγου που είναι συμβεβλημένοι με τις Νομαρχιακές Επιτροπές του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ή από τον ΗΝΙΟΧΟ του Ε.Κ.Α. αντίστοιχα
Για τις παραπάνω ιατρικές εξετάσεις απαιτείται η επίδειξη στους γιατρούς του βιβλιαρίου υγείας του υποψηφίου οδηγού.
Οι γιατροί των παραπάνω ειδικοτήτων, εκδίδουν «Πόρισμα εξέτασης», με το χαρακτηρισμό ΙΚΑΝΟΣ ή ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ.