ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ

Κατηγορία Β96

Τι οδηγώ με κατηγορία Β 96

Μηχανοκίνητο όχημα που οδηγείται  με άδεια οδήγησης Β κατηγορίας και έλκη  ρυμουλκούμενο πάνω από 750 kgr.αλλά το συνολικό βάρος του συρμού δεν υπερβαίνει τα 4250 kgr.

Δικαιολογητικά

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης κατηγορίας Β
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης για την άδεια οδήγησης

Κόστος

 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)

Μαθήματα

 • 1 θεωρητικό
 • 6 πρακτικά

Παρατηρήσεις

 • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ηλικία των 18 ετών.
 • Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).

 

 

Κατηγορία Β+Ε

Τι οδηγώ με κατηγορία Β+Ε

Μηχανοκίνητο όχημα που οδηγείται  με άδεια οδήγησης Β κατηγορίας και έλκη  ρυμουλκούμενο πάνω από 750 kgr.

Δικαιολογητικά

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης κατηγορίας Β
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης για την άδεια οδήγησης

Κόστος

 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο για την επέκταση κατηγορίας (108,15€)

Μαθήματα

 • 7 πρακτικά

Παρατηρήσεις

 • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ηλικία των 18 ετών.
 • Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).

 

Ρυμουλκόμενο

 Τι οδηγώ με κατηγορία Γ+E

Φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα ανεξαρτήτου βάρους ή τράκτορα, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία.

Μαθήματα

 • 8 πρακτικά

Δικαιολογητικά

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης για την άδειας οδήγησης
 • Άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ

Κόστος

 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση  Π.Ε.Ι. (20€ αν δεν υπάρχει)
 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για την πρακτική εξέταση  Π.Ε.Ι. (20€ αν δεν υπάρχει)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (108,15€)

Παρατηρήσεις

 • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ηλικία των 21 ετών
 • Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).

 

 

Κατηγορία Δ+Ε

Τι οδηγώ με κατηγορία Δ+E

Αρθρωτά λεωφορεία ή λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ρυμουλκούμενου μέχρι του μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία.

Μαθήματα

 • 8 πρακτικά

Δικαιολογητικά

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης για την άδειας οδήγησης
 • Άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ

Κόστος

 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση  Π.Ε.Ι. (20€ αν δεν υπάρχει)
 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για την πρακτική εξέταση  Π.Ε.Ι. (20€ αν δεν υπάρχει)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (108,15€)

Παρατηρήσεις

 • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ηλικία των 21 ετών

Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ